سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
پزشکان در دسترس

از طریق این بخش شما می توانید پزشکانی را که هم اکنون آنلاین ( بر خط اینترنت ) می باشند و قابلیت گفتگو را دارند مشاهده کنید  و بر اساس نیاز به مشورت و درمان از راه دور باتوجه به نوع بیماری و یا کسالت و یا هر مسئله ای که در جسم و روح خود احساس می کنید با دکتر یا پزشک مورد نظر گفتگو نمایید.

در نظر داشته باشید که شما می بایست رعایت حریم دکتر یا پزشک مورد نظر را داشته باشید و از تصدیع اوقات وی پرهیز نموده و دقت فرمایید تا ابتدا در مورد گفتگو و طرح سوالات و مسائل خود کمی بیاندیشید و آن ها را مکتوب نمایید تا در شروع و حین گفتگو بدانید که دقیقا در مورد چه مسائلی می خواهید از وی مشورت گیرید و تجویزهای مورد نیاز را دریافت کنید.

 

تبلیغات