سامانه پیامک ما : 3000186556
عضویت / ورود اعضاء
اسکیزوفرنی 1
 

دکتر مهدی هدوی - متخصص روانپزشکی
اسکیزوفرنی یک سندروم (مجموعه علائم باعلل مختلف یا نامشخص) روانی سایکوتیک می باشد که علت دقیق آن هنوز ناشناخته است.

 

 

 

این بیماری بدنبال اختلال در مغز (ساختمانی و عملکردی) ایجاد شده و باعث اختلال در شناخت ˓ ادراک ˓ تفکر ˓ خلق ˓ رفتار فرد می گردد. اسکیزوفرنی یک اختلال مزمن است. شیوع این اختلال در تمام طول عمر حدود 1 درصد است. (تقریبا از هر صد نفر در جامعه یک نفر در طول عمر خود دچار اسکیزوفرنی می شود) شیوع تقریبا برابر بین مردان و زنان دارد ولی شروع ان در مردان معمولا در سنین پائینترنسبت به زنان رخ می دهد پیش آگهی بدتری هم دارد. بیشترین بروز(شروع علائم بیماری) در سن 35-15 سالگی و در 50 درصد موارد شروع علائم قبل از 25 سالگی است. آغاز علائم قبل از 10 سالگی و پس از 45 سالگی ناشایع است. این اختلال در قشر اجتماعی با وضعیت اقتصادی - اجتماعی پائینتر شیوع بیشتری دارد.(البته مشخص نیست که این موضوع علت است یا معلول) کاهش امید به زندگی در بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود و از علل مرگ زوددتر از معمول آنها می توان به حوادث و سوانح ˓خودکشی ˓افزایش دیابت و سندروم متابولیک بدنبال درمان دارویی اشاره کرد.تشخیص این اختلال بر اساس توصیف بیمار و اطرافیان + مشاهدات بالینگر است. حداقل 5-2 علامت از : توهم ˓هذیان ˓تکلم آشفته ˓رفتار آشفته به همراه علائم منفی ( مثل بی ارادگی و عاطفه سطحی) و علائم ذکر شده حداقل بمدت 1 ماه وجود داشته باشند. البته اسکیزوفرنی به همین علائم محدود نمی شود و همانطور که قبلا ذکر شد اختلال در زمینه های مختلف وجود دارد از جمله: 1- اختلال در تفکر (محتوا و شکل) 2- اختلال در عاطفه (سطحی یا کند شده /نامتناسب /بی ثبات) 3- اختلال در ادراک (هالوسیناسیون) 4-اختلال در اراده (Volition)(دوگانگی / نداشتن انگیزه) 5-اختلال در احساس خود (اختلال در هویت / اختلال در مرزهای ایگو / ناتوانی در افتراق واقعیات درونی از بیرونی) 6-اختلال در عملکرد (بین فردی و ...) 7-اختلال در شناخت (Concreatness/ بی توجهی / اختلال در پردازش) 8- اختلال در سایکوموتور (شکلک در اوردن و اژیتاسیون و کاتاتونی و...) 9- این بیماران معمولا نسبت به علائم و بیماری خود بینش وآگاهی ندارند. جالب اینکه هیچ علامت پاتوگنومیک برای تشخیص این اختلال وجود ندارد (هیچ علامتی به تنهایی معادل با این تشخیص نیست) . البته بیماریهای دیگری هم هستند که می توانند علائم تا حدودی مشابه علائم اسکیزوفرنی ایجاد کنند مثلاختلالات طبی (مسمومیت/ عفونی/ نورولوژیک) ˓اسکیزوفرنیفرم ˓اسکیزوافکتیو˓اختلال سایکوتیک کوتاه مدت˓اختلالات خلقی˓اختلالات شخصیت˓اختلال هذیانی˓اختلالات فراگیر رشد (اوتیسم)˓عقب ماندگی ذهنی

تبلیغات